Tên miền Quốc tế & Tên miền Việt Nam

Lựa chọn Tên miền như thế nào? Có vài điều bạn cần biết!

1. Tên miền đơn giản

+ Sự đơn giản sẽ giúp Tên miền dễ nhớ và tăng cơ hội khách quay lại Website.

Ví dụ: ntqco.com, tqs.vn, kienau.vn,…

2. Nhất quán với Thương hiệu

+ Tên miền độc đáo nhưng phải gần gũi với Thương hiệu, tránh việc thêm ký tự khác.

3. Đăng ký nhanh chóng

+ Chọn được Tên miền nên Đăng ký ngay vì sẽ mất thời gian lựa chọn lại nếu có người đăng ký sớm hơn.

4. Không nên dùng Dấu gạch nối “-“

+ Không chuyên nghiệp, khó nhớ và dễ nhầm lẫn.

5. Quan tâm các Phần mở rộng Tên miền khác

+ Bảo vệ Thương hiệu bằng cách đăng ký thêm các phần mở rộng tên miền khác như: .net, .org, .top, .live,…

Tên miền Quốc Tế

Một số Tên miền Quốc tế thông dụng

Tên miền Việt Nam

Tên miền Việt Nam

Bạn chưa có Tên miền hoặc muốn tư vấn thêm. Hãy liên hệ chúng tôi để nhận được những thông tin hữu ích nhất!

Tên miền Quốc tế & Tên miền Việt Nam

Lựa chọn Tên miền như thế nào? Có vài điều bạn cần biết!

1. Tên miền đơn giản

+ Sự đơn giản sẽ giúp Tên miền dễ nhớ và tăng cơ hội khách quay lại Website.

Ví dụ: ntqco.com, tqs.vn, kienau.vn,…

2. Nhất quán với Thương hiệu

+ Tên miền độc đáo nhưng phải gần gũi với Thương hiệu, tránh việc thêm ký tự khác.

3. Đăng ký nhanh chóng

+ Chọn được Tên miền nên Đăng ký ngay vì sẽ mất thời gian lựa chọn lại nếu có người đăng ký sớm hơn.

4. Không nên dùng Dấu gạch nối “-“

+ Không chuyên nghiệp, khó nhớ và dễ nhầm lẫn.

5. Quan tâm các Phần mở rộng Tên miền khác

+ Bảo vệ Thương hiệu bằng cách đăng ký thêm các phần mở rộng tên miền khác như: .net, .org, .top, .live,…

Tên miền Quốc Tế

Một số Tên miền Quốc tế thông dụng

Tên miền Việt Nam

Tên miền Việt Nam

Bạn chưa có Tên miền hoặc muốn tư vấn thêm. Hãy liên hệ chúng tôi để nhận được những thông tin hữu ích nhất!